четвъртък, 16 юли 2015 г.

"Истинската стойност на пръстена" - Хорхе Букай


"Истинската стойност на пръстена"
- Учителю, идвам при теб, защото се чувствам толкова жалък, че нямам желание за нищо. Казват ми, че за нищо не ме бива, че нищо не върша като хората и съм непохватен и много тъп. Как да се поправя? Какво да сторя, че да ме ценят повече?

Без да го поглежда, учителят му рекъл:
- Съжалявам много, момко. Не мога да ти помогна, защото първо трябва да реша един личен въпрос. Може би след това... - И след кратка пауза добавил: - Но ако склониш да ми помогнеш, ще се справя по-бързо с него и после може да ти помогна.

- О...колко се радвам, учителю - измънкал момъкът, разбирайки, че отново го подценяват и пренебрегват.

- Добре - продължил учителят. Свалил пръстена от кутрето на лявата си ръка и като го подал на момчето му рекъл: - Яхни коня, който е навън и иди на пазара. Продай този пръстен, защото трябва да изплатя един дълг. Постарай се да получиш възможно най-високата цена и да не скланяш за по-малко от една златна монета. Тръгвай и се върни по-бързо с жълтицата.

Момъкът взел пръстена и тръгнал. Щом стигнал до пазара, започнал да предлага пръстена на търговците, които го поглеждали с известен интерес, докато не споменел цената, която иска. Отворел ли дума за златната монета, едни му се присмивали, други му обръщали гръб и само един старец си направил труда любезно да му обясни, че една златна монета е твърде голяма цена за този пръстен. Някой се смилил над него и му предложил сребърна монета и медна съдинка, но заръката била да не скланя на по-малко от жълтица и момъкът отказал.

Като предложил пръстена на всички, които срещнал на пазара, а това били повече от сто души, отчаян от неуспеха, той яхнал коня и се върнал при учителя. Колко би искал момъкът да има златна монета и да я даде на учителя, за да се отърве той от дълга си и най-сетне да го посъветва и да му помогне.

Влязъл при стареца.
- Учителю – рекъл, - съжалявам. Това, което ми заръча е невъзможно. Сигурно щях да получа две-три сребърни монети, но не мисля, че можех да заблудя някого, за истинската стойност на пръстена.

- Това, което каза, е много важно, млади приятелю – усмихнат отвърнал учителят. – Първо трябва да узнаем истинската стойност на пръстена. Яхай пак коня и върви при бижутера. Че кой ще знае по-добре от него? Кажи му, че искаш да го продадеш и питай колко ще ти даде за него. Но каквото и да ти предложи, не го продавай. Върни се тук.

Момъкът отново яхнал коня. Бижутерът погледнал пръстена под светлината на масленичето, разгледал го под лупа, претеглил го и после казал на момчето:
- Момко, кажи на учителя, че ако иска да продаде пръстена още сега, не мога да му дам повече от петдесет и осем златни монети за него.

- Петдесет и осем златни монети ли? – възкликнал момъкът.

- Да – отвърнал бижутерът. – Знам, че след време може да вземе към седемдесет монети, но ако го продава спешно...

Момъкът много се развълнувал и препуснал обратно към дома на учителя, за да му каже новината.

- Седни – рекъл му старецът, като го изслушал. – Ти си като този пръстен: рядък и скъп накит. И като него, можеш да бъдеш оценен само от истинския познавач. Защо си тръгнал да искаш от всеки да види истинската ти стойност?

И като казал това, сложил отново пръстена на кутрето на лявата си ръка.

понеделник, 5 януари 2015 г.

Как да оценим в коя МЛМ компания да се включим

Търсиш ли възможност?
Бих искал да съм ти полезен да избереш правилната компания. 

Отнеси се към МЛМ бизнеса като към истински бизнес и най-напред провери компанията, за която ти споделят. Има ли петте стълба на стабилност, доверие и успех.


Стълб 1: Управленчески опит и почтеност на компанията.

Това е първият стълб, без който не може, дори да се налице останалите четири!

Обикновено се включваме в МЛМ по препоръката на приятел, на когото се доверяваме и не мислим, че ни е необходима повече информация за компанията, продукта и възможността.

Как да узнаеш дали компанията е почтена? Прочети „Правилник и вътрешен ред”. Това е правният ти договор с компанията. Запомни. Това е документ, написан от адвокати-професионалисти от компанията. Провери дали интересът на дистрибутора е защитен юридически или само този на компанията.

Важно е да знаеш:
  • Дали договорът с компанията може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие. Потърси клаузи като „Прекратяване с или без причина”
  • Има ли ежегодна такса за участие, обучение или интернет страницата
  • Обявява ли компанията, че ще те таксува за всеки чек, който ще ти изпраща
  • Когато договорът е много дълъг, възможността да има скрити, неудобни за теб клаузи, е много по-голяма
  • Ако това е само „Кеш бизнес” – това е измама!
  • Ако можеш да си купиш позиция на върха – това е измама!
  • Ако имаш възможност за „специална оферта” за ниво – условията на равнопоставеност не са за всички
  • Ако продуктите се продават на eBay при по-ниска цена – купувай си ги от там и не се включвай в тази МЛМ компания
Провери за почтеността на собствениците на компанията: Провери в Google surch, като добавиш SCAM или FLAUD или в http://mlmwatchdog.com/

Стълб 2: Подходящият момент за включване

Казвали ли са ти, че сега е най-подходящият момент за включване, защото компанията сега стартира? Пази се от „предстартови” и новосъздадени фирми. Ако възможността е чудесна днес, тя ще е страхотна и утре! Всяка година стартират около 3000 нови компании, но до края на първата година остават само 10% от тях, а до края на втората – 10% от останалите.

Не се включвай в компания в първите 2 години от създаването й.

Стълб 3: Продуктите и тяхната стойност

Предлага ли компанията отличен продукт на разумна цена? 
Би ли се харесвал продукта, ако нямаше бонус схема към него? 
Ако трябва да получаваш бонуси, само ако предлагаш на краен клиент, ти се превръщаш в продавач.  МЛМ е бизнес на взаимоотношения, а не на продажби.
Ако спонсорът събира парите, а нямаш директна връзка с компанията, това е незаконно.
Ако трябва да имаш профил на търговец на дребно, компанията те мами.
Ако продуктът на компанията се купува само веднъж – това не е МЛМ, а директна продажба.

Стълб 4: Компенсационен план

Има различни компенсационни планове. Всяка компания те уверява, че нейният е най-добрият. Истината е, че повечето хора не разбират компенсационния план. Би ли започнал работа, без да разбереш как ще ти плащат?

Незаконно е да се показват бонус чекове и изплатени суми. В началото винаги трябва да инвестираш – тогава покажи колко си инвестирал, за да стигнеш до тези печалби.

Некоректно е да се афишира колко са станали милионери. Не всеки стига до това ниво.

Повечето компании не искат ти да откриеш истината с колко партньора би достигнал висок доход. Научи с колко сътрудника би постигнал например доход от 10000$ месечно. Има компании, където това се постига с 400 партньора, при други са 3000, а има и такива, при които са необходими 25 000. Ти коя ще предпочетеш? Ако спонсорът ти не може да ти отговори, попитай нагоре. Ако не получиш отговор – бягай.
Ако няма продукт, който се пазарува всеки месец – няма пасивен доход.
Ако комисионните са само 5-8%, заплащането е много ниско.
Ако бонусът спира, когато спреш да набираш нови сътрудници, не се включвай в такава компания.

Стълб 5: Доказана система на дуплициране

Система, лесна да бъде повторена от всеки. Система, която не те кара да променяш своята персоналност, за да бъдеш успешен и не те кара агресивно да вербуваш и продаваш. Система, чрез която можеш да придобиеш нови умения.

Имаш ли добри спонсори и ментори в екипа? Имаш ли материали и методика за обучение?
Системата трябва да е отворена и да ти позволява да отидеш по-нагоре за разяснения и съвети.
Ще успееш, само ако искаш да се учиш!

Ако се развиваш като личност, имаш предпоставки да бъдеш успешен. МЛМ е бизнес на взаимоотношения. Хората се свързват с хора, не с компании.

Ако искаш да научиш повече по въпроса, свържи се с мен през личният ми  сайт.